Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau Lleol i'r GIG

Fel corff statudol, dylai'r GIG roi gwybod i'r Cyngor Iechyd Cymuned am newidiadau brys neu newidiadau a gynlluniwyd i wasanaethau. Nod ein cyfranogiad yn y cynigion i newid hyn yw sicrhau bod barn y cyhoedd a chleifion wrth wraidd y newidiadau ac y bydd yr effaith ar ddefnyddwyr y gwasanaethau mor gadarnhaol â phosibl.

Caiff penderfyniadau'r Cyngor Iechyd Cymuned i gefnogi neu wrthod cynigion i newid eu gwneud yn ein Pwyllgor Cynllunio Gwasanaethau a'n Pwyllgor Gweithredol, sy'n agored i'r cyhoedd er mwyn cefnogi tryloywder a bodloni ein Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru gyfan. Gallwch weld amserlen o'n cyfarfodydd cyhoeddus sydd wedi'u trefnu yn y tab Amdanom Ni ar ein gwefan yn yr adran Ein Cyfarfodydd.

Lle y bo angen, mae'r Cyngor Iechyd Cymuned yn sicrhau y dilynir fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer ymgysylltu ac ymgynghori â'r cyhoedd.

Ar hyn o bryd, rydym yn rhan o gynigion a chynlluniau lleol y canlynol: