Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwiliad Covid 19

Ynglŷn ag Ymchwiliad y DU

Sefydlwyd Ymchwiliad Covid-19 y DU i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.

Bydd profiadau pobl yng Nghymru yn cael eu hadlewyrchu'n briodol ac yn drylwyr yn yr ymchwiliad. Bydd tîm yr ymchwiliad hefyd yn craffu ar y penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus eraill yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni (Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru) siarad â phobl am eu profiadau yn ystod y pandemig a chasglu adborth gan y cyhoedd yng Nghymru. Caiff y wybodaeth hon ei bwydo i'r ymchwiliad. Rydym yn gwneud hyn mewn llawer o wahanol ffyrdd, gan gynnwys yr arolwg hwn.

Am yr arolwg hwn

 A yw'r GIG yn gwella ar ôl COVID a beth mae wedi'i olygu i chi? 

Dros y flwyddyn diwethaf a mwy, rydym wedi gweld ein bywydau, ein cymunedau a'r ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau beunyddiol yn newid mewn ffordd na welsom erioed o'r blaen.

Rydym wedi bod mewn argyfwng iechyd cyhoeddus byd-eang am beth amser. Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hi i bawb - ac yn arbennig i bobl sydd yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus.

Os ydych chi'n derbyn gofal y GIG ar hyn o bryd, ac os ydych chi angen neu'n defnyddio gwasanaethau'r GIG yn rheolaidd efallai eich bod chi'n teimlo'n bryderus.

Fel eich cyrff gwarchod celifion GIG, mae CICau dros Gymru am barhau i chwarae ein rhan wrth adlewyrchu barn pobl a chynrychioli eich diddordebau yn y GIG ar yr adeg dyngedfennol hon.

Defnyddiwch yr arolwg hwn i ddweud wrthym am:
  • Eich profiad o ofal a / neu driniaeth - gall fod yn dda neu'n ddrwg
  • Sut mae'r argyfwng hwn wedi effeithio ar eich gofal a / neu driniaeth, a sut rydych chi'n teimlo am hyn.
  • Unrhyw awgrymiadau sydd gennych ar sut y gallai'r GIG yng Nghymru wneud pethau'n wahanol yn ystod yr argyfwng hwn
Bydd eich adborth yn helpu gwneud gwahaniaeth. 

Byddwn yn rhannu gyda'r GIG yr hyn y mae pobl a chymunedau lleol yn ei ddweud wrthym. Mae hyn er mwyn iddynt allu gweld beth mae pobl yn meddwl sy'n gweithio'n dda a gweithredu i wella gofal lle mae angen hyn - cyn gynted ag y mae'n bosibl gwneud hynny.  

 

 

RHANNWCH EICH SYLWADAU GYDA NI

 

Fersiynau Amgen: