Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwiliad Covid-19

Ynglyn ag Ymchwiliad Covid y DU

Sefydlwyd Ymchwiliad Covid-19 y DU i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.

Bydd profiadau pobl Cymru yn cael eu hadlewyrchu’n briodol ac yn drylwyr yn yr ymchwiliad. Bydd tîm yr ymchwiliad hefyd yn craffu ar y penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth Cymru a gwasanaethau cyhoeddus eraill yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni (Cynghorau Iechyd Cymunedol Cymru) siarad â phobl am eu profiadau yn ystod y pandemig a chasglu adborth gan y cyhoedd yng Nghymru. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei bwydo i'r ymchwiliad. Rydym yn gwneud hyn mewn llawer o wahanol ffyrdd, gan gynnwys yr arolwg hwn.

Am yr Arolwg hwn

Ers i’r pandemig coronafeirws ddechrau mae llawer wedi newid i ni gyd. Rhannwch eich adborth am eich profiad o'r pandemig coronafeirws. Gallai hyn ymwneud ag unrhyw agwedd sydd wedi cael ei heffeithio gan eich bywyd, neu fywydau'r rhai yr ydych yn gofalu amdanynt. Er enghraifft, gallai fod yn ymwneud ag iechyd neu ofal cymdeithasol, addysg, gwaith, cartref, arian, cymorth, eich bywyd teuluol neu fywyd cymdeithasol.

Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu'r hyn a ddywedwch wrthym yn uniongyrchol ag Ymchwiliad y DU.

Bydd eich barn a'ch profiadau yn eu helpu i weld beth mae pobl yn meddwl sydd wedi gweithio'n dda a chymryd camau i ddysgu o'r pethau nad aeth cystal.

 

RHANNU EICH PRPFIADAU GYDA NI

 

Fersiynau Amgen: