Neidio i'r prif gynnwy

Ffyrdd i Rannu'ch Barn

       Bellach mae gennym le i chi rannu syniadau, trafod pynciau pwysig, a rhoi adborth ar wasanaethau’r GIG yng
       Nghymru. Os gwelwch yn dda cliciwch 
yma neu fwy.

Fel eich cyrff gwarchod celifion GIG, mae CICau dros Gymru am barhau i chwarae ein rhan wrth adlewyrchu barn pobl a chynrychioli eich diddordebau yn y GIG ar yr adeg dyngedfennol hon.

Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth.

Byddwn yn rhannu gyda'r GIG yr hyn y mae pobl a chymunedau lleol yn ei ddweud wrthym. Mae hyn er mwyn iddynt allu gweld beth mae pobl yn meddwl sy'n gweithio'n dda a gweithredu i wella gofal lle mae angen hyn - cyn gynted ag y mae'n bosibl gwneud hynny.