Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ac Arweiniad (Cwestiynau Cyffredin)

Os ydych yn chwilio am gymorth meddygol, ewch yn syth at Dewis Doeth Cymru. Eu rhif ffôn yw 0845 4647. Mae’n llinell gymorth 24 awr gyfrinachol dan arweiniad nyrsys yn darparu cyngor a gwybodaeth am beth i’w wneud os ydych chi neu aelod o’ch teulu yn teimlo’n sâl. Mae galwadau’n costio’r gyfradd lleol ac mae 

Os ydych yn chwilio am y rhestr ddiweddaraf o Feddygfeydd, Fferyllfeydd, Deintyddion neu Optegwyr yng Ngwent, ewch i https://www.wales.nhs.uk/cym   

Lansiwyd gwefan newydd sbon gan Anabledd Dysgu Cymru yn ddiweddar o'r enw Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru Hawdd ei Ddeall Cymru - Anabledd Dysgu Cymru (ldw.org.uk). Mae'r wefan hon yn helpu pobl ag anableddau dysgu a'u teuluoedd i ddod o hyd i wybodaeth Hawdd ei Deall am iechyd a lles. Mae'n wefan gwbl hygyrch a dwyieithog, gyda chlipiau fideo er mwyn helpu pobl i ddod o hyd i'r wybodaeth y maent yn chwilio amdani a llawer o ddogfennau Hawdd eu Deall ar bopeth, o annwyd i ganser

Dolenni a Chysylltiadau Defnyddiol

Gweler isod y dolenni i Fyrddau Iechyd Lleol Aneurin Bevan yng Ngwent lle y gallwch gael gwybodaeth am Feddygfeydd, Fferyllfeydd, Deintyddion ac Optegwyr.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIP Aneurin Bevan)

‚ÄčPencadlys

Ysbyty Sant Cadog

Ffordd y Lodj

Caerllion

Casnewydd

NP18 3XQ

Ffôn: 01633 436700

Gwefan: Hafan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (gig.cymru)

Rhifau defnyddiol eraill:

Gwasanaeth Profi ac Olrhain Covid-19 y GIG: 119

Llinell gymorth y GIG : 111.

Llinell Gymorth Ddeintyddol Brys:  01633 488389

Ysbytai Aciwt:

Ysbyty Athrofaol Y Faenor - 01633 493100

Ysbyty Frenhinol Gwent - 01633 234234
Ysbyty Nevill Hall - 01873 732732
Ysbyty Ystrad Fawr - 01433 802200

Mae Arolygiaeth Iechyd Cymru (AIG):

AIG yn rheoleiddio ac yn arolygu gwasanaethau'r GIG a darparwyr gofal iechyd annibynnol yng Nghymru yn erbyn ystod o safonau, polisïau, canllawiau a rheoliadau i dynnu sylw at feysydd y mae angen eu gwella.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru | Arolygiaeth Gofal Cymru (agic.org.uk)