Neidio i'r prif gynnwy

Cael Help

Mae ein Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion yng Nghyngor Iechyd Cymuned Anuerin Bevan yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar, llawn cydymdeimlad.

Gall y Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion eich arwain trwy Weithdrefn Gwyno’r GIG a’ch cefnogi drwy:

  • Rhoi cyngor i chi
  • Eglurwch eich dewisiadau
  • Rhoi gwybod gwydob i chi am eich hawliau
  • Eich helpu gyda gohebiaeth
  • Eich cefnogi mewn cyfarfodydd
  • Mynegi eich pryderon
  • Cael mynediad at eich cofnodion iechyd

Ein Taflenni

Cysylltwch

Os hoffech gyngor ar wneud cwym cysylltwch a Swyddfa CIC ar 01633 838516

Os hoffech chi godi'ch pryder am y GIG yn uniongyrchol i'r bwrdd iechyd, gallwch wnued hyn drwy gysylltu a Gweithio i Wella, dilynwchy ddolen isod am ragor o wybodaeth:

Iechyd yng Nghymru | Gweithio i Wella (wales.nhs.uk)

Gweithio i Wella - Iaith Arwyddion Prydain

https://www.youtube.com/watch?v=J2vG7UppSpw