Neidio i'r prif gynnwy

Cael Help

Mae ein Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion yng Nghyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar, cydymdeimladol a

Gall y Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion eich tywys trwy Weithdrefn Gwynion y GIG a’ch cefnogi trwy:

  • Rhoi cyngor i chi
  • Esbonio eich dewisiadau
  • Eich hysbysu o’ch hawliau
  • Eich helpu gyda gohebiaeth
  • Eich cefnogi mewn cyfarfodydd
  • Mynegi eich pryderon
  • Cael gafael ar eich cofnodion iechyd
  • Mae'r gwasanaeth hwn ar gael yn Gymraeg

Cyswllt:

Os ydych eisiau cyngor am wneud cwyn cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Swyddfa CIC ar 01633 838516

Os hoffech godi eich pryder am y GIG yn uniongyrchol i'r bwrdd iechyd, gallwch wneud hyn drwy fynd drwy Gwneud Pethau'n Iawn, dilynwch y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth:

Cwynion a phryderon am GIG Cymru: Gweithio i Wella | LLYW.CYMRU

Gweithio I Wella - Iaith Arwyddion Brydeinig

https://www.youtube.com/watch?v=J2vG7UppSpw

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael yn Gymraeg.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: 

Cael gafael ar y wybodaetha'r gwasanaethau sydd ei angen arnoch, deal eich hawliau yma