Neidio i'r prif gynnwy

Ein Hadroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol Cyngor lechyd Cymuned Aneurin Bevan ar gyfer:

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan:

Datganiad Cryno Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Adolygiad Hanner Blwyddyn Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan:

Cynllun cydraddoldeb Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan:

Cynllun Blynyddol 2021/22 Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan:

Mae ein cynllun 2021/22 ar hyn o bryd yn destun adolygiad a diwygiadau yng ngoleuni'r sefyllfa Coronafirws sy'n datblygu, ymgymerir â'n gweithgareddau a'n cynlluniau lle bo hynny'n briodol ac yn ddiogel i wneud hynny a chânt eu monitro'n rheolaidd. 

Cynllun Blynyddol 2021–2022