Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Mae Cynghorau Iechyd Cymuned yn cynnwys yr aelodau a’r staff canlynol:

Prif Swyddog - Miss Jemma McHale

Cadeirydd - Cynghorydd Mr Alan Davies

Is-Gadeirydd - Mrs Lesley Thomas

Mae gan Gyngor lechyd Cymuned Aneurin Bevan 29 aelod a 9 aelodau cyfetholedig wedi’u rhannu yn gyfartal rhwng pum ardal CIC Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. 

Aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan 

Staff y Cyngor Iechyd Cymuned

Prif Swyddog - Miss Jemma McHale

Dirprwy Brif Swyddog -  Linda Joseph

​Rheolwr Busnes - Miss Claire Starmore

Swyddog YCC / Monitro a Chraffu (1 Llawn Amser)

Eiriolydd Cwynion (2 Rhan Amser) (1 Llawn Amser)

Swyddog Cymorth Eiriolaeth (2 Rhan Amser)

Swyddog Gweinyddol (1 Llawn Amser) (1 Rhan Amser)

Cynorthwy-ydd Gweinyddol (1 Rhan Amser)