Neidio i'r prif gynnwy

Ein Llywodraethiant

Polisïau Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan:

Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

Cynllun laith Gymraeg:
 

 Safonau'r Gymraeg 29.05.2019

Crëwyd Safonau’r Gymraeg oherwydd mesur a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2011, sef Mesur y Gymraeg (Cymru).

 Pwrpas Safonau’r Gymraeg yw:
  • “Ei gwneud yn fwy eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau mewn perthynas â’r Gymraeg
  • Ei gwneud yn fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu cael yn Gymraeg
  • Sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd i ddefnyddwyr
Rhaid i bob sefydliad gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gydymffurfio â dyletswyddau iaith.  O 30 Mai 2019 ymlaen, rhaid i’r Bwrdd CICau a CICau yng Nghymru ddilyn y Safonau Iaith sy’n berthnasol iddynt.  Gallwch gael gwybod mwy (gan gynnwys pa safonau sy’n berthnasol) ar wefan Comisiynydd y Gymraeg http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Pages/Hafan.aspx