Neidio i'r prif gynnwy

Cwyno Amdanom Ni

Ydym yn croesawu eich sylwadau ac awgrymiadau ynghylch pa mor dda yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau ar eich rhan.  Rydym yn gwerthfawrogi eich atborth ac yn ei ddefnyddio i ddatblygu a gwella ein gwaith, a’r ffordd yr ydym yn cyflawni ein rôl.  Rydym yn cydnabod nad ydym yn gwneud popeth yn iawn bob tro.  Os bydd hyn yn digwydd, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni, cyn gynted ag sy’n bosib, fel y gallwn weithredu ar unwaith. 

Gallwn ymdrin â chwynion ynghylch y ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau, gan gynnwys cwynion am aelodau o’n staff neu bobl sy’n gweithio ar ein rhan.  Gall hyn gynnwys:

  • rhywbeth y gallwn fod wedi’i wneud, neu y dylem fod wedi’i wneud
  • pa mor dda yr ydym wedi cyflawni ein gweithgareddau
  • sut yr ydym wedi eich trin chi.

Llyfryn Gwenud Cwyn amdano ni, neu lawrlwythwch y ffurflen gwyno 

Dylid codi pryderon ynghylch aelodau CIC yn unol â’r polisi hwn - Côd Ymddygiad Aelodau